เช็คราคาแบตเตอรี่รถยนต์

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS น้ำ

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS NS40ZL

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS NS40ZL

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS NS40Z

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS NS60L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS NS60L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS NS60

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS N50ZL

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS N50ZL

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS N50Z

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS NS70L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS NS70L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS NS70

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์๋ GS GT120L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS GT120L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS GT120

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS GT150L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS GT150L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS GT150

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS GT195L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS GT195L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS GT195

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS กึ่งแห้ง

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 50L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 50L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MF 46B24L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MF 46B24L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MF 46B24R

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 60L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 60L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 60R

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 70L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 70L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 80L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 80L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 90L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 90L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 90R

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MF 175L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MF 175L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MF 175R

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 185L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 185L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 185R

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 195L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 195L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 195R

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 200L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 200L

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX 200R

ราคาแบตเตอรี่ GS Q85

ราคาแบตเตอรี่ GS Q85

ราคาแบตเตอรี่ GS Extra 120L

ราคาแบตเตอรี่ GS Extra 120L

ราคาแบตเตอรี่ GS Extra 120

ราคาแบตเตอรี่ GS Extra 150L

ราคาแบตเตอรี่ GS Extra 150L

ราคาแบตเตอรี่ GS Extra 150

ราคาแบตเตอรี่ GS แห้ง

ราคาแบตเตอรี่ GS 38B19L Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS 38B19L Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS D60L Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS D60L Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS D60 Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS 65D23L Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS 65D23L Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS 80D26L Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS 80D26L Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS 80D26R Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS D120L Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS D120L Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS D120R Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS 105D31L Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS 105D31L Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS 105D31R Double Lid

ราคาแบตเตอรี่ GS ขั้วจม

ราคาแบตเตอรี่ GS SuperDin75 (LN3 CV)

ราคาแบตเตอรี่ GS SuperDin75 LN3 CV

ราคาแบตเตอรี่ GS ขั้วจม กึ่งแห้ง

ราคาแบตเตอรี่ GS DIN543 039 (LBN1 MF)

ราคาแบตเตอรี่ GS DIN543 039 LBN1 MF

ราคาแบตเตอรี่ GS DIN60 560059 (LBN3 MF)

ราคาแบตเตอรี่ GS DIN60 560059 LBN3 MF

ราคาแบตเตอรี่ GS DD80 DL (LN3 DL)

ราคาแบตเตอรี่ GS DD80 DL LN3

ราคาแบตเตอรี่ GS DIN75 (LN3 MF)

ราคาแบตเตอรี่ GS DIN75 LN3 MF

ราคาแบตเตอรี่ GS DIN85 (LN4 MF)

ราคาแบตเตอรี่ GS DIN85 LN4 MF

ราคาแบตเตอรี่ GS DD100 MF (LN5 MF)

ราคาแบตเตอรี่ GS DD100 MF LN5 MF

ราคาแบตเตอรี่ GS บรรทุก

ราคาแบตเตอรี่ GS 4DTL

ราคาแบตเตอรี่ GS 4DTL

ราคาแบตเตอรี่ GS N100

ราคาแบตเตอรี่ GS N100

ราคาแบตเตอรี่ GS N120

ราคาแบตเตอรี่ GS N120

ราคาแบตเตอรี่ GS N150

ราคาแบตเตอรี่ GS N150

ราคาแบตเตอรี่ GS N200

ราคาแบตเตอรี่ GS N200

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS ถูกจริง แบบเติมน้ำกลั่น (Conventional Battery) รับประกันของจริง 12 เดือน

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS ถูกจริง พร้อมบริการหลังการขายจริงต้องเราโชคบัญชา. GS แบตเตอรี่ แบบเติมน้ำกลั่น ถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยี่ประเทศญี่ปุ่น โดยแบตเตอรี่ชนิดนี้โครงสร้างเป็นโลหะผสมระหว่าตะกั่วกับพลวง. แบตเตอรี่ชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป. ผู้ใช้แบตเตอรี่ชนิดน้ำต้องคอยดูแลรักษาไม่ให้น้ำกรดในช่องของแบตเตอรี่ทั้ง 6 ช่องลดต่ำกว่าระดับ Lower Level. ในการตรวจดูน้ำกรดควรตรวจดูทุกๆเดือน ถ้าระดับน้ำกรดลดต่ำลงให้นำน้ำกลั่นมาเติมให้อยู่ระหว่างระดับ Lower และ Upper Level อย่างสม่ำเสมอ.

ด้วยการแข่งขันในท้องตลาดของวงการแบตเตอรี่รถยนต์ที่ค่อนข้างสูง GS แบตเตอรี่ แบบน้ำ ของแต่ละยี่ห้อจึงเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นให้เหนือกว่าคู่แข่งกันอย่างมากมาย เพื่อที่จะได้มียอดขายที่สูงขึ้นและช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากกว่า. ดังนั้น GS แบตเตอรี่ จึงชูนโยบายจุดเด่นภายใต้แคมเปญ “GS Battery Tough”. จากจุดเด่นของคุณสมบัติที่ GS ได้เน้นย้ำให้ผู้บริโภคได้รับรู้คือ “ความทน แกร่ง และอึด” (Tough). สูตรใหม่ของแบตเตอรี่น้ำ GS ก็ได้ถูกเสริมเติมแต่งเข้าไปในผลิตภัณฑ์ด้วย พร้อมทั้งได้ออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อตอกย่ำจุดเด่นของคำว่า Tough.

ข้อเด่นภายใต้สโลแกน Tough ของ GS แบตเตอรี่น้ำ

 • คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย แบตเตอรี่ทนทานใช้งานหนักได้
 • ทนต่อสภาพอากาศประเทศไทย และทนต่อความร็อนในห้องเครื่องได้ดี
 • คุณสมบัติแผ่นธาตุทนทางไม่ร่วงง่าย ซึ่งเป็นเหตุให้แบตเตอรี่เสีย
 • ดูแลน้ำกลั่นง่ายเพียงเดือนละครั้ง

ร้านแบตเตอรี่รถยนต์โชคบัญชา เราเป็นศูนย์บริการแบตเตอรี่ครบวงจร และเป็นตัวแทนจำหน่ายตรงจากโรงงานผู้ผลิต GS แบตเตอรี่โดยตรง ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าท่านจะได้แบตเตอรี่รถยนต์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ความสดใหม่ ราคาแบตเตอรี่ถูกจริง และเหนือสิ่งอื่นใดกับการรับประกันโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต. เราบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ให้ลูกค้าทุกท่านถึงที่ โดยไม่คิดค่าแรง คิดแต่เพียงแบตเตอรี่ราคาถูก พร้อมบริการเช็คระบบไฟ ไดชาร์จให้ท่านฟรีอีกด้วย สนใจโทร.096-490-9993


ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์เป็นราคาโดยประมาณ เนื่องจากแต่ละเดือน โรงงานให้รายการส่งเสริมการขายไม่เหมือนกัน
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาได้ทันท่วงที ดังนั้นกรุณาโทรสอบถามก่อนการสั่งซื้อ..โทร. 096-490-9993

GS แบตเตอรี่ ขั้วลอย แบบกึ่งแห้ง MFX Series และ Hybrid

GS แบตเตอรี่ แบบกึ่งแห้งคืออะไร? แบตเตอรี่กึ่งแห้งประกอบด้วยแบตเตอรี่ไฮบริด (Hybrid) และ เมนเทนแนนซ์ฟรี (Maintenance Free). แบตเตอรี่ Hybrid คือแบตเตอรี่ที่โครงสร้างแผ่นบวก (+) จะเป็นโลหะตะกั่วธรรมดา แต่โครงสร้างแผ่นลบ (-) จะเป็นโลหะตะกั่วผสมแคลเซียม ซึ่งอายุงานจะใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ประเภทน้ำกลั่น. แต่มีข้อดีคือไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นทุกๆเดือน โดยแบตเตอรี่ประเภทไฮบริคสามารถดูแลน้ำกลั่นทุกๆ 6 เดือน หรือ 15,000 กม.

ส่วนแบตเตอรี่กึ่งแห้งประเภท เมนเทนแนนซ์ฟรี (Maintenance Free) คือ  แบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่แผ่นธาตุทั้งบวกและลบ ถูกทำด้วยโลหะตะกั่วผสมกับแคลเซียม. ดังนั้นข้อดีของแบตเตอรี่ประเภทนี้คือไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นเกือบตลอดอายุการใช้งาน. แต่ประเทศไทยมีภูมิอากาศร้อนและรถติดจึงทำให้อุณหภูมิในห้องเครื่องร้อน เป็นผลให้นัำกรดในแบตเตอรี่ประเภทนี้ระเหยออกได้บ้าง. ดังนั้นผู้ใช้ควรตรวจดูน้ำกลั่นอย่างน้อย6 – 12 เดือนครั้ง.

ข้อดีของแบตเตอรี่ GS Hybrid คือ

 • ไฟแรง เต็มกำลังแอมป์ และ CCA สูงกว่ามาตรฐาน
 • โครงสร้างผสมระหว่างแบตเตอรี่น้ำ และแบตเตอรี่  เมนเทนแนนซ์ฟรี (Maintenance Free) จึงทนทาน
 • น้ำกรดระเหยช้า ดูแลน้ำกลั่นทุกๆ 3 เดือน
 • ประกายไฟจาภายนอกไม่สามารถเข้าไปทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ โดยระบบจุกแบบฟิลเตอร์

ข้อดีของแบตเตอรี่ GS MFX Series (Maintenance Free) คือ

 • กำลังสตาร์ทสูง ไฟแรง แอมป์เต็ม
 • มั่นใจไม่ต้องดูแล น้ำกลั่น เมื่อใช้งานปกติ
 • ดูแลน้ำกลั่นปีละครั้ง กรณีใช้งานหนัก
 • ชาร์จมาจากโรงงานพร้อมใช้งานได้ทันที

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MFX
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS MF
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS HB
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS HB

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์เป็นราคาโดยประมาณ เนื่องจากแต่ละเดือน โรงงานให้รายการส่งเสริมการขายไม่เหมือนกัน
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาได้ทันท่วงที ดังนั้นกรุณาโทรสอบถามก่อนการสั่งซื้อ..โทร. 096-490-9993

GS แบตเตอรี่ ขั้วลอย แบบแห้ง (Double Lid)

แบตเตอรี่ GS ขั้วลอย แบบแห้ง คืออะไร? จริงๆๆแล้วแบตเตอรี่แบบแห้งคือภาษาที่คนไทยเราเรียกกันไปเอง ซึ่งแบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้งก็คือแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่มีน้ำกรดอยู่ข้างในนั่นแหละ. โครงสร้างของแบตเตอรี่แห้ง SMF (Sealed Maintenance Free) หรือ GS เรียกว่า  ดับเบิ้ล ลิด  (Double Lid) จะเป็นเหมือนแบบกึ่งแห้ง หรือ (Maintenance Free) โดยแผ่นธาตุบวกและลบจะเป็นโลหะตะกั่วผสมแคลเซียม. ที่แตกต่างกันระหว่างแบตเตอรี่ MF และ SMF ก็คือระบบ SMF จะเป็นระบบปิดที่เมื่อน้ำกรดระเหยไปชนฝาปิดจะถูกไหลย้อนกลับมายังรูช่องน้ำกรดอีกที. ดังนั้นจึงไม่ต้องเติมน้ำกรดตลอดอายุการใช้งาน หรือจนกว่าแผ่นธาตุจะพัง.

ข้อดีของแบตเตอรี่ GS ดับเบิ้ล ลิด  (Double Lid) คือ

 • น้ำกรดไม่ระเหย จึงไม่ต้องเติมตลอดอายุการใช้งาน
 • แผ่นธาตุทั้งบวกและลบผสมแคลเซี่ยมช่วยลดการผุกร่อนให้ช้าลง
 • ไฟแรง ค่า CCA สูง เหมาะกับการใช้งานที่ต่อเนื่อง
 • พิสูจน์มาแล้วว่าใช้แล้วทนจริง

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS DL
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS DL

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์เป็นราคาโดยประมาณ เนื่องจากแต่ละเดือน โรงงานให้รายการส่งเสริมการขายไม่เหมือนกัน
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาได้ทันท่วงที ดังนั้นกรุณาโทรสอบถามก่อนการสั่งซื้อ..โทร. 096-490-9993

GS แบตเตอรี่ ขั้วจม แบบน้ำ (DIN : Deutsches Institut für Normung)

GS แบตเตอรี่ขั้วจม แบบน้ำ (DIN) คือ แบตเตอรี่ขั้วจมที่ผลิตตามมาตรฐานยุโรปหรือเยอรมัน โดยลักษณะภายนอกของขั้วแบตเตอรี่จะยุบลงใบจากเดิม หรือพูดอีกอย่างว่า ขั้วบวกและลบจะอยู่เสมอกับฝาแบตเตอรี่. หลายท่านถามว่าทำไมต้องขั้วจม ตอบง่ายๆเลยว่าทางยุโรปเขาออกแบบมาให้วงจรและส่วนประกอบภายในของแบตเตอรี่มีกำลังขับไฟฟ้าและค่า CCA ที่สูงเพื่อที่จะนำมาใช้กับรถยนต์ยุโรปที่มีเครื่องยนต์ใหญ่ ลูกสูบมาก และระบบไฟที่กินไฟสูงนั่นเอง. โดย GS แบตเตอรี่ก็ได้ออกแบบแบตเตอรี่ขั้วจมแบบน้ำโดยใช้มาตรฐานอุสาหกรรม หรือเรียกระหัสว่า LN

ข้อดีของแบตเตอรี่ GS ขั้วจม แบบน้ำ (DIN) คือ

 • พิสูจน์มาแล้วว่าทนจริงแม้ใช้งานหนัก
 • ลูกค้าที่ชอบดูแลน้ำกลั่นสามารถเปิดเติมได้ทุกเดือน
 • มีค่าแอมป์ และ CCA สูงตามมาตรฐานยุโรป
 • ใช้ได้กับรถยุโรปและรถญี่ปุ่น

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS DIN น้ำ CV
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS DIN น้ำ CV

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์เป็นราคาโดยประมาณ เนื่องจากแต่ละเดือน โรงงานให้รายการส่งเสริมการขายไม่เหมือนกัน
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาได้ทันท่วงที ดังนั้นกรุณาโทรสอบถามก่อนการสั่งซื้อ..โทร. 096-490-9993

GS แบตเตอรี่ขั้วจม กึ่งแห้ง (DIN : Deutsches Institut für Normung)

ใหม่ล่าสุด GS Tough MFX Series ขั้วจม กึ่งแห้ง. แบตเตอรี่รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับขั้วลอยกล่าวคือมีโครงสร้างทั้งแผ่นธาตุบวกและลบมาจากโลหะตะกั่วผสมแคลเซียมทั้งสองขั้ว ลดการสูญเสียน้ำกลั่นได้มาก. ที่เหนือขั้นที่สุดคือผลิตมาภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมยุโรป (แบตเตอรี่ขั้วจม). ดังนั้นลูกค้าที่มองหาแบตเตอรี่ขั้วจม กึ่งแห้งในราคาที่ถูก แต่มีประสิทธิภาพยุโรป ซึ่งสามารถใช้ได้กับรถยุโรปและอื่นๆ.

ข้อเด่นของ GS Tough MFX Series ขั้วจม กึ่งแห้ง คือ

 • ขั้วจม แบบกึ่งแห้ง แต่ราคาถูกเหมือนขั้วลอย
 • ไฟแรง CCA สูง ใช้กับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ได้
 • ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นบ่อย 6 – 12 เดือนครั้ง
 • กำลังสตาร์ทสูงไม่ต้องรอไฟมา
 • ชาร์จมาจากโรงงาน พร้อมใช้ได้ทันที

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS DIN กึ่งแห้ง MFX
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS DIN กึ่งแห้ง MFX

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์เป็นราคาโดยประมาณ เนื่องจากแต่ละเดือน โรงงานให้รายการส่งเสริมการขายไม่เหมือนกัน
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาได้ทันท่วงที ดังนั้นกรุณาโทรสอบถามก่อนการสั่งซื้อ..โทร. 096-490-9993

GS แบตเตอรี่แห้ง ขั้วจม ฝาสองชั้น (Double Lid)

โดยอาศัยหลักเทคโนโลยีเดียวกันในการออกแบบและพัฒนาแบตเตอรี่ GS รุ่น ดับเบิ้ล ลิด  (Double Lid) ขั้วลอย มาสู่ GS ดับเบิ้ล ลิด ขั้วจม ที่ให้กำลังไฟสูง CCA สูงตามมาตรฐานยุโรป และใช้ได้กับรถยุโรปและรถญี่ปุ่นทุกประเภท. โครงสร้างเฉพาะด้วยเทคโนโลยี ฝาสองชั้น ลิขสิทธิ์เฉพาะ GS ไม่ทำให้ผู้ใช้เติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งานแม่จะใช้งานต่อเนื่อง.

ข้อดีของแบตเตอรี่ GS ขั้วจม ดับเบิ้ล ลิด  (Double Lid) คือ

 • ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน
 • เหมาะสำหรับรถยุโรปที่ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น
 • ให้กำลังไฟสูง กำลังสตาร์ทสูง สำหรับรถยุโรป
 • แผ่นธาตุผสมแคลเซียม อายุยาวนาน
 • พิสูจน์มาแล้วว่าใช้แล้วทนจริง

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS DIN แห้ง DL
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS DIN แห้ง DL

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์เป็นราคาโดยประมาณ เนื่องจากแต่ละเดือน โรงงานให้รายการส่งเสริมการขายไม่เหมือนกัน
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาได้ทันท่วงที ดังนั้นกรุณาโทรสอบถามก่อนการสั่งซื้อ..โทร. 096-490-9993

เช็คราคาแบตเตอรี่รถยนต์